top of page

טופס ביטול עסקה:

לאחר מילוי הטופס שירות הלקוחות יבדוק את הפנייה ויחזיר תשובה בהקדם האפשרי למייל המצויין בפנייה

אופן תשלום:
bottom of page