top of page

תנאי שימוש

תקנון אתר - אתר Click2Buy, פותח ומופעל ע"י עסק מורשה, ומשמש פלטפורמה לרכישת מוצרים, בעיקר בתחום הגדג'טים והאביזרים לסלולר\בית וגן\רכב\פנאי וכו' .

השימוש באתר פתוח לכל משתמש מגיל 18 ומעלה, אשר בבעלותו כרטיס אשראי, חיוב Direct, או חשבון Paypal.

לשון זכר בתקנון ננקטה מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד לגברים ולנשים כאחד ויש לקראו ככזה. הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש, גלישה ורכישה שיעשו על ידך באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה ו/או כנגד מי ממפעיליו.משכך הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות התקנון.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

שימוש באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמעותן הסכמתך המלאה לאמור בתקנון.

כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחות הקריאה בלבד ולא תשמשנה לפירוש תוכן הסעיפים. כללי החברה מאפשרת לך לרכוש מוצרים באמצעות האתר בדרך נוחה, קלה ומהירה.

השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן:" אזור חלוקה") לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה ללא מתן הודעה מוקדמת מראש, כמפורט במדיניות המשלוחים בה ניתן לעיין באתר.

אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור החלוקה, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור (ובדגש על חוסרים במלאי).

האתר מיועד למי אשר ברשותו כרטיס אשראי בתוקף ו/או חשבון PAYPAL או כרטיס Direct בתוקף ולשימוש פרטי בלבד. על-אף האמור בסעיף זה, הזמנה לגופים ציבוריים ו/או חברות ו/או הזמנה סיטונאית תתאפשר בתיאום במייל אל מול החברה במייל.

בעת ההזמנה תתבקש למסור פרטים מזהים כתנאי לביצוע ההזמנה. הרינו ליידעך כיאינך חייב על-פי חוק למסור את המידע. עם זאת, אי מסירת המידע הנדרש לא תאפשר לך לבצע את ההזמנה. במסירת המידע הנדרש ממך לצורך ביצוע ההזמנה, כמו הסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר לידי החברה בהתאם לתנאי תקנון זה.בטרם מסירת הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה, אנא וודא כי תנאי תקנון זה ברורים לך ואין לך כל התנגדות למסור פרטים אלו כאמור. בעת שימושך באתר לרבות ביצוע הזמנה, הנך מקנה לחברה רשות לצבור מידע כגון: שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, סוג המשלוח/האיסוף שנבחרה על-ידך, קבצי עוגיות, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים אשר רכשת, הטלפון החכם שבאמצעותו ניגשת לאתר ו/או המחשב הנייד ממנו ניגשת לאתר, מיקומך, פרטים אודותיך אשר השארת בעת הרכישה וכד'.

השימוש במידע שנאסף יישמר במאגרי החברה וישמש לצורך: אישור הזמנתך באתר, כדי לפנות אליך בדואר האלקטרוני ו/או במסרונים ו/או בפייסבוק, לצורך יצירת קשר עמך, כדי לעניין אותך בהטבות ייעודיות ו/או מסלולים ייעודיים שמוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים.כדי לשפר ולהתאים את פעילות האתר לדרישותיך וציפיותיך, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ולכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון זה.

החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים למעט במקרים הבאים: במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר האינטרנט, אם תבצע באמצעות האתר פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה, אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, אם פעילות האתר תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי.בקבלת תקנון זה הינך מסכים ומאשר, כי הפרטים שמסרת לחברה הינם נכונים והינך מודע לכך שפרטים אלו ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS ו/או בכל אמצעי תקשורת אחרת אשר סופקו פרטיו על-ידך.

כמו כן, הנך מאשר, כי החברה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור, ולמנוע קבלה שלהן מלכתחילה בתהליך הקנייה.

החברה מפעילה באתר מערכות אבטחת מידע אשר מסייעת ומפחיתה את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה ולביטחון המשתמש . בעת ביצוע ההזמנה יש להקליד פרטים בסיסיים כגון: שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, סוג המשלוח/האיסוף שנבחרה על-ידך ומספר כרטיס אשראי וכיוצ"ב.ביצוע הזמנה באתר אינה מהווה אישור של החברה על ביצוע ההזמנה.

ככל ואין באפשרותה של החברה לספק את ההזמנה, נציג החברה ייצור עמך קשר באמצעות הטלפון ו/אוSMS ו/או כתובת הדוא"ל אשר השארת באתר\ הודעה בפייסבוק\וואטסאפ ובהתאם למוסכם ולשינויים אשר יעשו בהזמנה כפי שימסרו לך ע"י נציג החברה ישלח לך אישור סופי של ההזמנה ובכפוף לאישור חברת האשראי.במידה והחברה לא יכולה לספק את המוצרים כיוון שאזלו במלאי ו/או מסיבה אחרת. החברה תוכל לתאם טלפונית מוצרים חלופיים, ו/או אספקת ההזמנה ללא המוצר/ים שאזלו במלאי ללא חיוב על המוצר/ים, אך בכל מקרה תודיע על-כך ללקוח בטרם אספקת ההזמנה ו/או המוצרים החליפיים.

 

החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילותה, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. המוצרים שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר ("חנות").החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר ו/או באפליקציה. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מרשימת המוצרים.

אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה. במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מחירים, תשלום ושילוח החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ). התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון Paypal ו/או כרטיס Direct , השייך ללקוח ונושא את שמו. מועד החיוב הוא בעת ביצוע ההזמנה. שילוח ההזמנה עשוי להיות כפוף לתשלום נוסף כמפורט במדיניות המשלוחים המופיעה באתר. שעות הפעילות ביצוע הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקה ובכפוף לשרידותה של רשת האינטרנט. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות והחברה אינה מחויבת למועדים אלה. זמני אספקת המשלוחים המלאים עומדים על 16-45 ימי עסקים

החברה מעניקה שירות לקוחות בימי א-ה מהשעה 10:30-17:00 (למעט שבתות וחגים) המענה בשירות הלקוחות בכתב בלבד, ניתן גם לקבל מענה 24\7 דרך המסנג'ר המתנהל מול "בוט" (מענה ממוחשב). ניתן לקבל מענה אנושי מעמוד צור קשר.אחריות החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהמוצרים ו/או מאספקת המוצרים ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר , לרבות נזק שייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו.

הלקוח יישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין הזמנת המוצרים באתר, לרבות בגין טעות שביצע הלקוח בהזנת/בהקלדת הנתונים באתר או כשל בחירה בהזמנה.הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהמוצרים ו/או מאספקת המוצרים ו/או מתקלה טכנית באתר ו/או מכל שירות שניתן על-ידי החברה במסגרת האתר.מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

החוק החל והתניית שיפוט על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה במסגרת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בערכאה המתאימה בבית המשפט בנתניה בלבד.כשרות לשימוש באתר השימוש באתר יתאפשר אך ורק מעל גיל 18, ככל והמשתמש מזמין מוצר בעבור אנשים אחרים ו/או נוספים מלבדו, יחול עליהם תקנון זה במלואו ובאחריותו לעדכן אותם בגין תקנון זה. לקוח שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין יישא באחריות בגין פעולותיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לחברה ו/או לכל אדם אחר, ויהא מחויב לפצות את החברה ולשפות אותה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.החברה רשאית להפסיק את השימוש באתר למשתמש ככל ונעשה על ידו שימוש בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקת השימוש בכדי לפטור את המשתמש מאחריות כאמור לעיל ו/או להוות הסכמה לפעולה כאמור. שמירת סודיות ומסירת פרטים אישיים החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר, על סודיות המידע.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן SSL אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. פרטים אישיים שנמסרו לחברה יועברו לצד ג' מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות הדין ובמקרה של נקיטה ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד החברה.

 

שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר המידע של החברה. בהתאם, החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה ו/או SMS ו/או צ'אט באתר למטרות קידום מכירות ושיווק.במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו על החברה או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים ושירותים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי החברה או מי מטעמה או מי באמצעותה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר/ מסר שיווקי או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים.

המשלוחים שלנו מגיעים דרך דואר ישראל לכל חלקי הארץ. רוב החבילות שלנו מגיעות עד לבית הלקוח אך ישנם גם מקרים בהם החבילה לא יכולה להיות מסופקת עד תיבת הבית (משיקולים של דואר ישאל בלבד) לכן הדואר יכול לספק אותה ליחידת הדואר הקרובה ביותר לכתובת המשלוח.

 

חלק מיחידות הדואר מאפשרות לאסוף את החבילה מיחידת הדואר עד הבית באמצעות שליח (בתוספת תשלום - שירות של הדואר)

 

ניתן להוסיף לחבילה תשלום של - 9.99 ש"ח לקבלת מספר מעקב.

במקרה של ביקורת\עיכוב על חבילה במכס על הלקוח לעדכן אותנו (קליק טו באיי) בסטטוס החבילה עם קבלת מכתב התראה על דבר דואר שנתקע במכס ואנו נסייע לו במתן פרטים על מוצרים כגון מפרט טכני \ פרטי יצרן \ סוג מוצר ועוד.

כל בקשת תשלום נוספת מצד הדואר\מכס כגון אחסון המוצר \ שילוח בחזרה וכו יהיו האחריות הלקוח בלבד.

 

מידניות החזרים

שינוי / ביטול עסקאות והחזרים החברה רשאית לבטל כל הזמנה לפי החלטתה הבלעדית. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת. בידי הלקוח האפשרות לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

1. זמן המשלוח עבר את ה-60 ימי עסקים מרגע ההזמנה.

2. המוצר הגיע פגום. (על הקונה לשלוח תמונת המוצר לצ'אט\מייל או\ו לפייסבוק של החברה)

3. ביטול עסקה בגלל אי שביעות רצון הלקוח, יש לציין סיבה\תמונה ומספר הזמנה (על הקונה לשלוח תמונת המוצר לצ'אט\מייל או\ו לפייסבוק של החברה).

על כל אחד מן המקרים הקונה יכול לבקש משלוח מחדש של המוצר ללא תוספת תשלום או לקבל זיכוי כספי לקנייה חוזרת באתר (קופון) או את כספו בחזרה לאחר שישלח בחזרה לכתובת שיצויין לו ועל הקונה לשלם את דמי המשלוח.

עלמת ביטול עסקה על מוצר שמחירו נמוך מ 50 ש"ח - 10%. כמו כן, ניתן לבקש לקבל קופון הנחה השווה לסכום ההזמנה.

כל זיכוי יועבר ללקוח באמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי ו/או אמצעי התשלום (2-14 ימי עסקים) פרט ללקוחות אשר שילמו באמצעות כרטיס אשראי מסוג דיירקט, בו לא ניתן לבצע החזר לכרטיס, ומשכך, לקוחות אלו יפנו למוקד שירות הלקוחות בחברה לצורך מסירת פרטי חשבון בנק מלאים, אי אז הם יזוכו באמצעות העברה בנקאית (מס"ב) ותוך חיוב הלקוח בעלות נוספת של 4 ₪ בגין כל העברה בנקאית בעבור עמלת מס"ב. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה . זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק ועפ"י כל דין. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח, יינתן זיכוי כספי מלא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ועפ"י כל דין. עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי ובתוספת עמלת ביטול עפ"י החוק. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר באריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש ואין בו כל פגם ו/או נזק תוך 14 יום מיום קבלתו. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה ובניגוד לחוק, לא יזוכה הלקוח. לעניין זה, החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת. לא ניתן לזכות כרטיסי אשראי מסוג Direct , ומשכך, לקוחות אלו יפנו למוקד שירות הלקוחות בחברה לצורך קבלת זיכוי לקנייה עתידית באתר או למסירת פרטי חשבון בנק מלאים, אי אז הם יזוכו באמצעות העברה בנקאית (מס"ב) ותוך חיוב הלקוח בעלות נוספת של 4 ₪ בגין כל העברה בנקאית בעבור עמלת מס"ב. לפי בחירת הלקוח. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע והלקוח הביע עניין להחזירם- החזרתם תתאפשר עד 14 ימים מיום קבלתם (תלוי במוצר).

bottom of page